Sự khác nhau giữa đau lưng cấp tính và đau lưng mạn tính là gì? Chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trả lời


15:40 - 09/12/2018
Đau lưng cấp tính rất dễ phân biệt với đau lưng mạn tính về thời gian. Đau lưng cấp tính diễn ra nhanh chóng, đột ngột, thường đau trong thời gian 4-5 tuần. Đau lưng mạn tính có thể từ đau lưng cấp tiến triển thành. Chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân tư vấn.
Copyright © 2012. Cotthoaivuong.co