Mổ thoát vị đĩa đệm L4 L5 S1 sau 2 tháng có cần đeo đai lưng? Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn


13:42 - 23/11/2018
Sau khi mổ thoát vị đĩa đệm L4 L5 S1 thì việc đeo đai lưng là điều cần thiết để hỗ trợ nâng đỡ và cố định cột sống cho người đã mổ thoát vị đĩa đệm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải phân tích qua video trên đây.
Copyright © 2012. Cotthoaivuong.co