Da.cho con hỏi khi bị té do tai nạn giao thông bị gãy 2 đốt sống lưng và bị lun xương cột sống thì khi đi giám định tỷ lệ thương tật thì được bao nhiêu phần trăm.
Trả lời:

Chào bạn,

Chào bạn, Việc giám định thương tật lần đầu được thực hiện như sau: - Đối với quân nhân, công nhân viên Quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp: được thực hiện ở Hội đồng GĐYK Quân đội. - Đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng an ninh nhân dân: được thực hiện ở Hội đồng GĐYK Bộ Nội vụ. - Đối với cán bộ nhân viên ngành Giao thông - Vận tải thuộc quản lý của Trung ương: được thực hiện ở Hội đồng GĐYK Bộ Giao thông - Vận tải; nếu thuộc quản lý của địa phương thì được thực hiện ở Hội đồng GĐYK của tỉnh, thành phố. Khi giám định thương tật lần đầu, người bị thương phải mang theo những giấy tờ cần thiết sau đây: 1. Giấy giới thiệu đi giám định thương tật (do các đơn vị quân đội, công an, ngành giao thông vận tải được phân công quản lý hoặc do cơ quan lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp). 2. Giấy chứng nhận bị thương bản chính do cơ quan có thẩm quyền cấp (không dùng bản sao lục, bản công chứng, không được ký thừa lệnh, không dùng dấu chữ ký sẵn. Giấy phải đúng biểu mẫu, ghi đầy đủ nội dung một cách rõ ràng, không tẩy xoá, sửa chữa, không viết bằng nhiều thứ chữ, thứ mực). 3. Thẻ quân nhân hoặc chứng minh thư nhân dân. 4. Các giấy tờ điều trị: giấy ra viện, phim X-quang, xét nghiệm, v.v. (nếu có). + Nếu bị thương do bị địch tra tấn, tù đày còn phải có biên bản nhận xét của Hội đồng xác nhận nơi đối tượng tham gia cách mạng bị địch bắt và nơi cư trú, công tác từ khi ra tù (nếu là nhân dân), hoặc phải có bản xác nhận tham gia công tác có liên quan đến thời gian bị bắt (nếu là công nhân, viên chức, người nghỉ hưu, mất sức lao động). Nếu bạn muốn xác định thương tật bao nhiêu phần trăm thì phải đến các cơ quan tương ứng , ở đó các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới có thể xác định cho bạn được.

Chúc bạn sức khỏe!